Proiectul de Lege privind legalizarea prostituţiei

(extrase din documentul înaintat Comisiei pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților) CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

Articolul 1 – Statul român îi ocroteşte pe cei care practică prostituţia, fără deosebire de sex, naţionalitate, religie sau apartenenţă politică, garantându-le libertatea de a se putea exprima neîngrădit, prin mijloace specifice.

 

Articolul 6 – Dat fiind rolul benefic pe care-l exercită asupra sănătăţii sistemului nervos al clientelei, prostituatele vor purta, începând cu data publicării prezentei în Monitorul Oficial denumirea de ”Cetățean Sanitar”.

Articolul 7 – Vechile apelative (târfă, curvă, paraşută, boarfă, ştoarfă, vagaboandă etc.) sunt considerate ca o lezare a demnităţii Cetăţeanului Sanitar şi vor fi pedepsite conform legilor în vigoare.

CAPITOLUL II

DREPTURI ŞI OBLIGAȚII

Articolul 19 – Cetăţeanul Sanitar beneficiază de următoarele drepturi:

a.     Echipament de lucru gratuit.

b.    Concediu de odihnă proporţional cu vechimea neîntreruptă în muncă.

c.     Asistenţă medicală periodică, iar în cazul îmbolnăvirilor profesionale (sifilis, gonoree, SIDA etc.) spitalizare gratuită şi, după caz, pensionare înaintea împlinirii limitei de vârstă.

Articolul 20 – Cetăţeanul Sanitar are următoarele obligații:

a.     Să respecte cu conştiinciozitate disciplina muncii

b.    Să nu lipsească nemotivat de la program

c.     Să nu pretindă de la clienţi mai mult decât sumele prevăzute în Capitolul VI.

Capitolul IV

NORME DE PROTECȚIA MUNCII

Articolul 98 – Pe timp de iarnă, Cetăţeanul Sanitar care-şi exercită meseria în stradă va purta, în mod obligatoriu, următorul echipament de protecţie:

a.     cizme prevăzute cu lanţuri antiderapante;

b.    pufoaică, ecuson, lumini gen „ochi de pisică”;

c.     centură de siguranţă, basc impermeabil, basma;

d.     salopetă, ochelari de protecţie, paratrăsnet;

e.     costum antiacid, mănuşi de cauciuc pentru înaltă şi joasă tensiune.

Articolul 102 – La începerea programului de muncă, Cetăţeanul Sanitar este obligat să se asigure că:

a.     Rezistenţa patului este corespunzătoare şi nu există riscul ruperii;

b.    Suspensia patului este astfel reglată, încât exclude orice legănare periculoasă.

c.     Încăperea este foarte bine aerisită şi iluminată.

d.     Există un plan de evacuare în caz de incendiu, cât şi mijloace specifice de stingere a incendiilor (hidrant nisip, lopeţi, extinctor).

e.     Cearceafurile sunt curate, neîmbibate cu substanţe corozive, toxice sau inflamabile.

Articolul 104 – În cazul în care clientul îşi exprimă dorinţa ca efectuarea raporturilor să aibă loc în alte locuri decât cele prevăzute de lege, respectiv în parcuri, WC-uri publice, maidane etc., Cetăţeanul Sanitar are următoarele obligaţii:

–         să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura la noul loc de muncă condiţii optime, făcând în acest sens uz de mijloacele fixe aflate în dotare;

–         noul loc va fi parcelat cu ajutorul unor ţăruşi şi al unei frânghii şi, în plus, va fi prevăzut, în mod obligatoriu, cu pancartă avertizatoare cu inscripţia ATENŢIE, SE LUCREAZĂ!

–         să igienizeze zona, prin stropire cu var cloros, cloramină, apă oxigenată.

CAPITOLUL VI

SALARIZARE, TARIFE, TAXE, IMPOZITE, INDEXĂRI

Articolul 112 – Salarizarea se va face pe principiul „După faptă şi răsplată”, proporţional cu numărul clienţilor şi calitatea muncii prestate.

Articolul 118 – Onorariul încasat se calculează în funcţie de gradul de dificultate al muncii depuse, timpul de muncă, numărul clienţilor şi locul execuţiei, luându-se ca etalon un client normal dezvoltat şi având o vârstă medie. Orientativ, preţurile de bază sunt următoarele:

1.      Raport simplu, de durată medie – 5 lei

2.    Raport compus, incluzând numere de acrobaţie cu un înalt grad de complexitate şi periculozitate – 50 lei

3.    Raport cu durată maximă, dar cu limită de timp – 10 lei

Plecând de aici, mai putem avea: raport simplu cu perversiuni, perversiuni fără raport, raport dublu compus, cu perversiuni sau fără, perversiuni simple sau compuse etc. Toate acestea vor fi taxate corespunzător.

Articolul 123 – Cetăţeanul Sanitar va pretinde banii înainte şi va elibera o chitanţă pentru suma încasată.

Articolul 124 – În situaţia în care raportul nu poate avea loc exclusiv din vina clientului, banii încasaţi nu se returnează.

CAPITOLUL VII

PERFECŢIONAREA CADRELOR

Articolul 148 – Cetăţeanul sanitar va căuta să-şi perfecţioneze continuu stilul de muncă, folosind în acest sens mijloacele pe care statul i le oferă.

Acestea vor fi:

–         schimburi de experienţă cu unităţi similare străine;

–         simpozioane, consfătuiri, mese rotunde etc.;

–         perfecţionare prin mass-media;

–         import de tehnici şi tehnologii.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 153 – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. Începând cu această dată, orice dispoziţii contrare, existente sau nu, se abrogă.

Articolul 154 – Succes, fetelor!